ببینید | انتقاد صریح انتظامی از زاکانی: نحوه مدیریت شما در شهر با حجاب‌بان را دیده‌ایم پس لازم نیست سوال کنیم

حسین انتظامی در میزگرد فرهنگی با زاکانی گفت: نحوه مدیریت شما در شهر با حجاب‌بان را دیده‌ایم، پس در این زمینه لازم نیست سوال کنیم. اما پرسش من این است که چرا سامانه شفافیت تعطیل شد.

ببینید | انتقاد صریح انتظامی از زاکانی: نحوه مدیریت شما در شهر با حجاب‌بان را دیده‌ایم پس لازم نیست سوال کنیم

دیدگاهتان را بنویسید