پرینت

سخن مدیرعامل

سخن مدیرعامل


استان هرمزگان بدليل برخورداري از موقعيت ممتاز جغرافيايي و اقتصادي و بواسطه داشتن راه دريايي و خطوط راه آهن سراسري و فرودگاه بين المللي و هم مرز بودن با كشورهاي حاشيه خليج فارس علاوه بر بازارهاي داخلي، دسترسي به بازارهاي خارجي را نيز فراهم نموده است و بستري مناسب براي سرمايه گذاري شما عزيزان مي باشد.

سازمان صنايع کوچک و شهرکهاي صنعتي ايران به منظور هماهنگي و ساماندهي استقرار و تمرکز صنايع کوچک و متوسط و ايجاد هرچه بيشتر امکانات زيربنايي و ارائه خدمات ضروري براي متقاضيان ايجاد واحدهاي صنعتي تاسيس گرديده است. گسترش صنايع کوچک يکي از ابزارهاي توسعه اقتصادي و افزايش اشتغالزايي کشور محسوب مي شود چرا که يکي از مهمترين مزيتهاي صنايع کوچک قدرت اشتغالزايي بالاي آنهاست. شركت شهركهاي صنعتي اين استان در سال 1370 تحت شماره 1611 در شهر بندرعباس به ثبت رسيد و در حال حاضر با 16 شهرك و ناحيه صنعتي فعال كه داراي امكانات زيربنايي (آب، برق، آسفالت، فضاي سبز و شبكه فاضلاب ...) مي باشند و همچنين 4 شهرك و ناحيه صنعتي در حال احداث، آماده ارائه خدمات به هموطنان عزيز مي باشد.

ما مفتخريم كه جهت سرمايه گذاران و كارآفرينان عزيز تسهيلات ويژه اي با بهره بانكي پايين و ايجاد معافيتهاي مالياتي درخصوص واگذاري زمين در كمترين زمان ممكن ايجاد نمائيم. لذا از كليه صاحبان صنايع و سرمايه گذاران داخلي و خارجي دعوت به عمل آورده و دست همكاري شما را به گرمي مي فشاريم و اميدواريم كه خدمتگزار خوبي براي شما سروران باشيم.

به اميد توسعه بيشتر اقتصادي و سرافرازي ميهن عزيز اسلامي ايران
سیدامیر امیری زاد

مدیرعامل شركت شهركهاي صنعتي هرمزگان