دفاتر كار مجازي

دفاتر كار مجازيرشد و توسعه فناوريهاي ارتباطات و اطلاعات به ويژه گسترش روز افزون شبکه اينترنت، فضايي را فراهم کرده است تا افراد، سازمانها و شرکتهاي مختلف بتوانند قسمت زيادي از تعاملات و نيازهاي اطلاعاتي خود را از طريق شبکه اينترنت شکل دهند.

سازمان صنايع کوچک و شهرکهاي صنعتي ايران در اين راستا اقدام به طراحي و واگذاري دفاتر کار الکترونيکي مجازي به صنايع کوچک و متوسط نموده است. حضور فعال صنايع مستقر در شهرکهاي صنعتي و در مرحله بعد صنايع کوچک کشور نقطه ورود دسترسي به اطلاعات و برقراري ارتباط با تمامي واحدهاي موجود در شهرکهاي صنعتي و مرحله بعدي صنايع کوچک و متوسط کشور خواهد بود.

واحدهاي صنعتي مي توانند بدون پرداخت هزينه از طريق عضويت در اين پايگاه، صاحب يک دفتر کار الکترونيکي و يک سايت اطلاع رساني شوند. از طريق امکانات اين دفتر کار الکترونيکي، واحدهاي صنعتي مي توانند ضمن تامين نيازهاي ارتباطاتي و کاري، به معرفي محصولات و خدمات خود پرداخته و قابليتهايتجاري خود را افزايش دهند. سايت اختصاصي هر واحد نيز باعث تامين هويت الکترونيکي واحدها گشته و نقطه تماس اختصاصي براي تعامل با مراجعين به واحد صنعتي مي باشد.

خدمات اين سايت به شکلي ساده و کارآمد ارائه مي شوند. واحدهاي صنعتي عضو اين سايت بدون تقبل هيچگونه هزينه اي از پشتيباني فني و تجاري سازمان صنايع کوچک و شهرکهاي صنعتي ايران نيز برخوردار خواهند شد.

جهت کسب اطلاعات بيشتر به واحد برنامه ريزي شرکت شهرکهاي صنعتي استان هرمزگان و يا سايت www.sme.ir مراجعه فرماييد.