شهرک صنعتی تیاب

شهرک صنعتی تیاب

موقعيت: كيلومتر 2 جاده تياب ـ ميناب
سال تاسيس: 1382 مساحت کل: 50 هكتار
مساحت فاز عملياتي: 40 هكتار
مساحت زمین صنعتی: 31 هكتار
شهرك صنعتي تياب به مساحت60 هكتار در منطقه تياب شهرستان ميناب در نزديكي سايتهاي پرورش ميگو و باغهاي نخيلات آن شهرستان واقع است كه محل مناسبي براي استقرار صنايع شيلاتي
و صنايع مرتبط با فراوري خرما ميباشد.

امكانات زيربنايي موجود در شهرك عبارت است:
شبكه توزيع آب، عمليات زير سازي و آسفالت خيابان، شبكه توزيع برق، سند مالكيت و سند تفكيكي واحدها.