شهرک صنعتی رودان

شهرک صنعتی رودان

موقعيت: كيلومتر 2جاده رودان ـ كهنوج
سال تاسيس: 1369
مساحت كل: 100 هكتار
مساحت فاز عملياتي: 53 هكتار
مساحت زمين صنعتي: 40 هكتار
فاصله تا جاده اصلي: مجاور جاده اصلي رودان ـ كهنوج
فاصله تا مركز استان : 100 كيلومتر

امكانات زيربنايي موجود در شهرك شامل:
زيرسازي و آسفالت، تاسيسات و شبكه توزيع آب، شبكه توزيع برق، تلفن، شبكه روشنايي معابر، جدول گذاري، فضاي سبز و سند مالكيت.
در اين شهرك 7 واحد به بهره برداري رسيده است .