شهرک صنعتی پارسیان

شهرك صنعتي پارسيان

موقعيت: كيلومتر 4 جاده پارسيان ـ بوشهر
سال تاسيس: 1380
مساحت كل: 20 هكتار
مساحت فاز عملياتي: 20 هكتار
مساحت زمين صنعتي: 4/14 هكتار
فاصله تا جاده اصلي: مجاور جاده پارسيان ـ بوشهر

امكانات زيربنايي موجود در شهرك عبارت است از:
زيرسازي و آسفالت، شبكه توزيع آب، شبكه توزيع برق، تلفن، شبكه روشنايي معابر، سند مالكيت و سند تفكيكي.

در اين شهرك 10 واحد صنعتي به بهره برداري رسيده است .