شهرک صنعتی میناب

شهرک صنعتی میناب

موقعيت: كيلومتر 25جاده ميناب ـ بندرعباس
سال تاسيس: 1369
مساحت كل: 100هكتار
مساحت فاز عملياتي: 20 هكتار
مساحت زمين صنعتي: 15 هكتار
فاصله تا جاده اصلي: مجاور جاده ميناب ـ بندرعباس
فاصله تا مركز استان: 90 كيلومتر

امكانات زيربنايي موجود در شهرك عبارت است از:
زيرسازي و آسفالت، تاسيسات و شبكه توزيع آب، شبكه توزيع برق و سند مالكيت

در اين شهرك 1 واحد به بهره برداري رسيده است.