شهرک صنعتی گمبرون

شهرک صنعتی گمبرون

موقعيت: كيلومتر 14 جاده قديم بندرعباس ـ ميناب

مساحت: 600 هكتارشهرک صنعتی گمبرون در محدوده شرق شهرستان بندرعباس ، 14 کیلومتری شهر بندرعباس به مساحت 600 هکتار جهت استقرار واحدهای صنعتی پیش بینی شده است. باتوجه به واگذاری اکثر قطعات صنعتی در شهرکهای صنعتی بندرعباس یک و دو و همچنین باتوجه به روند رو به رشد متقاضیان احداث واحدهای صنعتی در شهرستان بندرعباس برای جلوگیری از پراکندگی واحدها در سالهای آینده این شهرک در سال 82 مکانیابی و در سال 1383 به تصویب هیات محترم دولت رسید.

امكانات زيربنايي موجود در شهرك شامل: آماده سازی شبكه توزيع آب، شبكه توزيع برق، شبكه روشنايي معابر، جدول گذاري، خیابان سازی، تابلو ورودی، فضای سبز، اجرای آبیاری قطره ای