شهرک صنعتی بستک

شهرك صنعتي بستك

موقعيت :كيلومتر3 جاده بستك ـ بندرلنگه
سال تاسيس: 1380
مساحت كل: 5/12 هكتار
مساحت فاز عملياتي: 5/12 هكتار
مساحت زمين صنعتي: 9 هكتار
فاصله تا جاده اصلي: 200 متر

امكانات زيربنايي موجود در شهرك عبارت است از:
زيرسازي و آسفالت، شبكه توزيع آب، شبكه توزيع برق، تلفن، شبكه روشنايي معابر، سند مالكيت و سند تفكيكي.

تعداد 13 واحد صنعتي در اين شهرك به بهره برداري رسيده است.