شهرک صنعتی بندرعباس سه

شهرک صنعتی بندرعباس 3

موقعيت: كيلومتر 25 جاده بندرعباس- بندرلنگه
سال تاسيس: 1382
مساحت کل: 5/22 هكتار
مساحت فاز عملياتي: 5/22 هكتار
مساحت زمین صنعتی: 15 هكتار
شهرك صنعتي صنايع دريايي در جهت ايجاد يك شهرك تخصصي شناورسازي اعم از شناورهاي بزرگ و كوچك كه از پتانسيلهاي بالقوه منطقه به شمار ميرود ميباشد.

امكانات زيربنايي موجود در شهرك عبارت است از:
شبكه توزيع برق، سند مالكيت و سند تفكيكي واحدها، زيرسازي و آسفالت، شبكه توزيع آب، در اين شهرك در حال اجرا مي باشد.

در اين شهرك 2 واحد به بهره برداري رسيده است.