شهرک صنعتی بندرعباس یک

شهرك صنعتي بندرعباس يك

موقعيت : كيلومتر 20جاده بندرعباس- سيرجان
سال تاسيس:1363
مساحت كل:100 هكتار
مساحت فاز عملياتي: 100 هكتار
مساحت زمين صنعتي: 64 هكتار
فاصله تا جاده اصلي :مجاور جاده اصلي بندرعباس- سيرجان
فاصله تا مركز استان : 20 كيلومتر

امكانات زيربنايي موجود در شهرك شامل:
زيرسازي و آسفالت، تاسيسات و شبكه توزيع آب، شبكه توزيع برق، مركز تلفن 256شماره اي ،شبكه و تصفيه خانه فاضلاب، شبكه روشنايي معابر، فضاي سبز مناسب، جدول گذاري، مركز خدمات، تجهيزات آتش نشاني و سند مالكيت تفكيكي.

در اين شهرك 86 واحد به بهره برداري رسيده است.