پرینت

راهنمای متقاضیان

  متقاضيان محترم پس از ارائه اعلاميه تاسيس يا نامه انتقالي خود به مدير عامل يا معاونت امور برنامه ريزي و توليدي، مشاوره هاي اوليه لازم را در زمينه طرح مورد نظر دريافت نموده و مراحل ادامه کار را بصورت زیر تکمیل می نمایند:

  1- نحوه تخصيص زمين و اخذ مجوز ساخت و پايان كار
  2- نحوه واگذاری، تقسیط و استفاده از بخشودگیها
  3- نحوه واگذاری انشعابات آب، برق، تلفن
  4- تعاریف ایثارگری
  5- دستورالعمل نحوه تغییر نام، تغيير كاربري و تعويض دفترچه قرارداد تخصیص زمین
  6- تسویه بدهیهای متقاضیان
  7- نحوه انصراف از قرارداد تخصیص زمین
  8- شرایط و مراحل ترهین اراضی تخصیصی به متقاضی، در بانکهای عامل به هنگام اعطای تسهیلات بانکی
1- نحوه تخصيص زمين و اخذ مجوز ساخت و پايان كار:
كسانيكه داراي مجوز صنعتي جهت توليد و فعاليت صنعتي از سازمان صنايع و معادن و يا سازمان جهاد كشاورزي هستند جهت تخصيص زمين لازم است مراحل زير را پيگيري فرمايند:
تکمیل و ارائه فرم درخواست زمين به انضمام تصويراعلاميه تاسيس به دفتر مدیرعامل، تایید و تصویب مدیرعامل.
متقاضيان محترم پس از ارائه اعلاميه تاسيس يا نامه انتقالي خود به مدير عامل يا معاونت امور برنامه ريزي و نظارت، مشاوره هاي اوليه لازم را در زمينه طرح مورد نظر دريافت خواهند نمود و همچنين در اين مرحله در مورد بعضي از صنايع خاص انطباق طرح مذكور با ضوابط زيست محيطي مورد بررسي قرار مي گيرد.
انتخاب زمين مناسب از روي نقشه هر شهرك صنعتي مورد درخواست در زون بندي هاي مربوطه در واحد واگذاري زمين.
ارائه تصوير شناسنامه متقاضي يا متقاضيان (در صورتيكه متقاضي شخص حقوقي باشد علاوه برتصوير شناسنامه اعضا هيئت مديره، ارائه تصوير اساسنامه، اظهارنامه ثبتي، آگهي روزنامه رسمي يا روزنامه كثيرالانتشار و آخرين تغييرات اساسنامه شركت نيز الزامي مي باشد).
تكميل فرم نشاني اضطراري.
تكميل فرم تعهد ساخت و ساز.
اخذ برگ محاسبه حق بهره برداري از اموربرنامه ریزی و نظارت.
تحویل برگ محاسبات مالی به کارشناس مالی و اخذ شماره حساب بانكي جهت واريز درصد نقدي هزينه ها و ساير مدارک لازم از قبیل چک و... به متقاضی.
ارائه فیش واریزی مبالغ نقدی و تحویل چکها و سفته های لازم به کارشناس مالی.

 1. تمامي چكها بايد مربوط به بانكهاي عضو شتاب باشد.
 2. چكها به نام متقاضي معتبر خواهد بود.

کارشناس مالی پس از دریافت مدارک وبررسی و تنظیم نهایی آنها، تصاویر مدارک ارسالی متقاضی را جهت تنظیم دفترچه قرارداد به اموربرنامه ریزی و نظارت ارجاع می نماید.
پس از تكميل شدن پرونده توسط متقاضي، دفترچه قرارداد در دو نسخه تنظيم شده و به امضاي متقاضي، مديرعامل و يكي از اعضاي هيات مديره شركت شهركها رسيده و پس از ثبت يك نسخه تحويل متقاضي مي گردد.

سپس متقاضي جهت تحويل زمين به دفتر فني معرفي مي شود، دفتر فني نيز طبق برنامه در كوتاهترين زمان ممكن، زمين مورد نظر را به متقاضي تحويل نموده و صورتجلسه تحويل زمين را تنظيم و به واحد واگذاري جهت تكميل پرونده و ارائه به متقاضي تحويل مي نمايد.
در صورت افزایش و یا کاهش متراژ تحویلی با متراژ مندرج در قرارداد، متقاضی با مراجعه به امور برنامه ریزی و نظارت درخواست اصلاح قرارداد طبق متراژتحویلی را می نماید.
امور برنامه ریزی و نظارت، پس از بررسی دقیق مدارک مربوطه، نسبت به محاسبه ما به التفاوت افزایش و یا کاهش متراژ تحویلی با متراژ مندرج در قرارداد اقدام و آن را به کارشناس مالی اعلام می نماید.
کارشناس مالی مانده مبالغ حسابهای فی مابین را اصلاح نموده و با دریافت و یا پرداخت مابه التفاوت نتیجه را به اموربرنامه ریزی و نظارت اعلام داشته و اصلاحات لازم در دفترچه قرارداد اعمال می گردد.

نكات مهم:

  - تمام امضاها توسط متاضي جهت تشكيل پرونده بايد يكسان باشد.
  - در مورد اشخاص حقوق اسناد و فرمها فقط توسط اعضايي كه حق امضا دارند و درصورتيكه ممهور به مهر شركت باشد قابل قبول است.
  - در صورتيكه متقاضي حداكثر تا 2 ماه پس از امضاي قرارداد جهت صدور مجوز احداث ساختمان اقدام ننمايد شركت شهركهاي صنعتي مجاز به فسخ قرارداد مي باشد.
  - در صورتيكه متقاضي بدون اخذ مجوز احداث ساختمان از اين شركت اقدام به ساخت و ساز بر روي زمين نمايد كليه خسارات وارده مطابق قوانين و مقررات از متقاضي دريافت مي شود.

نحوه دريافت مجوز احداث ساختمان:

  - تكميل فرم تقاضاي صدور مجوز احداث ساختمان (فرم شماره 1).
  - تائيديه امور مالي شركت مبني بر نداشتن معوق و تسليم سفته هاي مربوط به بدهي هاي طرف قرارداد به شركت.
  - صورتجلسه تحويل زمين درشهرك صنعتي كه بروكف آن مشخص گرديده باشد (فرم شماره 2).
  - ارائه پلان معماري و نقشه ديواركشي تهيه شده توسط متقاضي و اخذ تاييديه كارشناسان اجرايي و محيط زيست شركت با رعايت ضوابط ذيل:

  * حداقل 35% زمين تخصيصي بعنوان زيربنا درنظر گرفته شود.
  * فاصله تمام ساختمانها از ديوار واحد صنعتي 5 متر باشد. ساختمان نگهباني تا زير بناي 60 متر مستثني است.

* نقشه فضاي سبز برروي پلان مشخص باشد به گونه اي كه حداقل 15% زمين تخصيصي را شامل شود.

* سپتيك ذخيره فاضلاب غیر جذبی برروي پلان مشخص شود.

* ارائه 3 سري نقشه هاي اجرايي با تمام جزييات براساس پلان معماري تاييد شده و اخذ تاييديه نظام مهندسي.

* معرفي مهندس ناظر و ارائه فرم نظارت (فرم شماره 3) كه توسط طرف قرارداد و مهندس ناظر در رشته ساختمان تكميل مي گردد.

* تكميل فرم زمان بندي ساخت و ساز.

* امضاي مجوز احداث ساختمان توسط مديرعامل شركت شهركهاي صنعتينحوه دريافت پايان كار ساختمان:

  - تكميل فرم درخواست پايان كار توسط متقاضي
  - ارائه گزارش هاي دوره اي مهندس ناظر در 3 مرحله:
  مرحله اول : اتمام عمليات فونداسيون
  مرحله دوم: پايان ساخت اسكلت ساختمانها
  مرحله سوم: اتمام عمليات ساختماني براساس نقشه ها و ضوابط
  - بازديد از ساخت و ساز انجام شده توسط كارشناسان اجرايي شركت.
  - اخذ گواهي از امور مالي شركت مبني بر نداشتن بدهي معوق.
  - تكيمل فرم تعهدنامه مندرج در دفترچه ضمايم قرارداد و امضاي آن توسط متقاضي

  2- نحوه واگذاری، تقسیط و استفاده از بخشودگیها

  حق بهره برداري از اراضی و تاسیسات در شهرکهای صنعتی بصورت ذیل دریافت می گردد :

  الف) مبلغ 30% قرارداد بصورت نقد و مابقی بصورت اقساط 36 ماه هر سه ماه يك بار يك قسط دريافت مي گردد.

  ب) متقاضياني كه حق بهره برداري از زمين و تاسيسات را بصورت نقدي پرداخت نمايند مشمول 12% تشويق نسبت به مبلغ قرارداد مي شوند

  ج) بهاي حقوق بهره برداري از زمين و تاسيسات براي ايثارگران و دارندگان ثبت اختراع به نسبت حق السهم آنان در شركت طرف قرارداد به دو صورت مي باشد:

  - 20% نقد و اقساط 48 ماهه هر سه ماه يكبار يك قسط (بدون تغيير در مبلغ كل قرارداد)

  - 5% بخشودگي از كل مبلغ قرارداد و اقساط 36 ماهه

  متقاضیان احداث واحدهای صنعتی که همزمان با پرداخت به موقع پیش قسط و اقساط مربوط به هزینه حق بهره برداري از تاسیسات، (كه بر اساس جدول زمانبندي طرح تاييد شده توسط مشاور معتمد شركت و يا سازمان) موفق به دریافت پروانه بهره برداری شده اند پس از تاييد شرايط احراز توسط هيئت مديره شركت از 50% باقيمانده اقساط بعنوان تشويق بهره مند مي گردند

  شرایط :

  الف) احداث زیربنا حداقل 35% از زمین

  ب) دريافت گواهي پايان كار ساختمان از شركت شهركهاي صنعتي استان

  پ)دريافت و ارائه پروانه بهره برداری ازسازمان صنایع و معادن و يا ساير دستگاه هاي ذيربط

  ت) نداشتن اقساط معوقه و پرداخت بدون استمهال اقساط سر رسيده شده

  ث) نداشتن تخلف از ضوابط ساخت وساز در شهركهاي صنعتي مطابق با مفاد دفترچه قرارداد

  ج) حداقل سهم نقدي در زمان عقد قرارداد بصورت نقدي پرداخت نموده باشد.

  چ) ارائه جدول زمانبندي اجراي طرح در زمان انعقاد قرارداد

  واگذاری واحدهای کارگاهی :

  الف) حداکثر زیربنای این واحدها 192 مترمربع می باشد.

  ب) تمامی خدمات مورد نیاز از قبیل آب، برق و راه دسترسی آسفالته تا ورودی این واحدهای کارگاهی تامین شده است.

  ج) واگذاری این واحدها به یکی از اشکال ذیل :

  - فروش نقدی
  - فروش بصورت نقد و اقساط در مناطق برخوردار بصورت 30% نقد و اقساط 18 ماهه و براي مناطق غير برخوردار 30% نقد و اقساط 24 ماهه
  3- نحوه واگذاری انشعابات آب، برق، تلفن

  1ـ دریافت معرفی نامه توسط متقاضی از امور برنامه ریزی و نظارت به شرکتهای توزیع، آب و فاضلاب و مخابرات

  2ـ متقاضی پس از دریافت معرفی نامه ها با مراجعه به ارگانهای مربوطه اقدام به دریافت انشعابات مینماید.

  4- تعاریف ایثارگری

  بر اساس تعاریف ذکر شده در تبصره یک از ماده یک قانون نحوه واگذاری سهام دولتی و متعلق به دولت به ایثارگران و کارگران به شرح زیر مبنای عمل قرار گیرد:

  الف) رزمندگان داوطلب کسانی هستند که بر اساس گواهی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یا جهادسازندگی حداقل مدت شش ماه به صورت داوطلب در جبهه های نبرد حق علیه باطل حضور داشته اند.

  ب) آزادگان کسانی هستند که بر اساس گواهی ستاد رسیدگی به امور آزادگان در اسارت دشمنان انقلاب اسلامی ایران بوده اند.

  ج) جانبازان کسانی هستند که بر اساس گواهی بنیاد مستضعفان و امور جانبازان در راه به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی و حفظ دستاوردهای آن حداقل به میزان ده درصد (10%) جانباز شناخته شده اند.

  د) خانواده معظم شهدا، مفقودالاثر و اسراء کسانی هستند که بر اساس گواهی بنیاد شهید حداقل یکی از اعضا درجه یک خانواده خود را (پدر، مادر، همسر، فرزندان) در راه به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی به عنوان شهید، مفقودالاثر و اسیر تقدیم انقلاب نموده اند.

  در ضمن هر ایثارگر فقط یک بار می تواند از تسهیلات فوق بهره مند گردد.

  5- دستور العمل نحوه تغییر نام، تغيير كاربري و تعويض دفترچه قرارداد تخصیص زمین

  شرایط تغییر نام :

  1ـ نقل و انتقال موضوع قرارداد قبل از پايان حداقل ساخت و نصب سوله ممنوع است.

  تبصره: موارد زير با موافقت شركت استاني مجاز مي باشد:

  الف) انتقال از شخص حقيقي به شخص حقوقي ديگر اعم از حفظ سهامداران فعلي و يا تغيير در تركيب سهامداران به شرط حفظ حداقل يكي از سهامداران

  ب) انتقال از شخص حقوقي صاحب قرارداد به شخص حقوقي ديگر با حفظ تركيب سهامداران قبلي و يا غير آن

  2ـ تسویه حساب کلیه تعهدات مالی و بدهی مالی طرف قرارداد تا زمان تغییر نام قرارداد (تعهدات سررسید نشده عیناً پس از طی تشریفات قانونی به طرف جدید در قبال اخذ تضمین مناسب و کافی منتقل می گردد.)

  3ـ واریز سه در هزار مبلغ قرارداد توسط متقاضی بابت تغییر نام به حساب شرکت شهرکهای صنعتی جهت انجام خدمات اداری مربوط به تغییر نام

  4ـ طرف قرارداد لزوماً باید زمینی را که تحویل گرفته به طور کامل و یکجا و نه بصورت جزئی به متقاضی جدید تحویل نماید.

  5ـ شخص حقیقی یا حقوقی که طرف جدید قرارداد می باشد می بایست دارای مجوز فعالیت باشد.

  مراحل تغییر نام :

  1ـ تقدیم درخواست تغییر نام با ذکر نام و مشخصات شخصی که قرار است قرارداد تخصیص زمین به نام ایشان شود به ضمیمه مجوز فعالیت شخص یاد شده به شرکت شهرکهای صنعتی

  2ـبررسی شرایط درخواست دهنده توسط امور اجرایی، امور مالی و دفتر حقوقی شرکت و اعلام نظر واحدهای مزبور

  3ـ موافقت شرکت با درخواست، در صورت احراز شرایط مقرر و سپس ارجاع پیگیری امر به واحد امور برنامه ریزی و امور نظارت

  4ـ اعلام مجدد شرایط از جمله واریز هزینه انجام خدمات اداری مربوط به تغيیر نام به متقاضی از سوی واحد امور برنامه ریزی و نظارت و تعیین زمانی جهت حضور متقاضی با در دست داشتن مدارک مربوط به پرونده و طرف جدید قرارداد جهت حضور در محل شرکت و امضای بخش مربوطه دفترچه قرارداد تخصیص زمین

  5ـ در صورت وجود تعهدات و دیون سررسید نشده در پرونده اخذ تضمین مناسب و کافی از طرف جدید قرارداد

  6ـ امضای نهایی ستون انتقالات دفترچه قرارداد توسط رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی

  توجه: پس از طی مراحل ششگانه یاد شده، شرکت شهرکهای صنعتی صرفاً طرف جدید قرارداد را به طرفیت خود شناخته و تمامی روابط قرارداد خویش را به طرفیت شخص جدید تعریف می نماید.

  6- تسویه بدهیهای متقاضیان

  الف) در صورتی که توسط دایره حقوقی شرکت، طی مکاتبه ای متقاضیان از وجود بدهی مطلع شده باشند:

  1ـ متقاضی به امور مالی مراجعه و طی صورتحسابی، وضعیت بدهی وی تا این تاریخ اعلام می گردد،که معمولاً متقاضی یا نقداً به حساب واریز می کند و یا به دستور مدیریت عامل نسبت به تقسیط آن اقدام می گردد سپس به محض دریافت چکهای مربوطه، عملیات تسویه حساب وی آغاز می گردد.

  2ـ چکهای دریافتی از این بابت، تحویل بانک و به تفکیک کد متقاضی و به ترتیب سررسید اسناد مالی صادر می گردد و در هنگام وصول از بدهی متقاضی کسر می گردد.

  3ـ پس از تسویه حساب، طی مکاتبه ای داخلی، نسبت به استرداد اصل سفته ها و چکهای واخواستی، از دایره حقوقی، اقدام لازم صورت پذیرفته و در قسمت اسناد انتظامی در گاوصندوق امور مالی بایگانی و سند حسابداری صادر و بایگانی می گردد.

  4ـ پس از وصول آخرین چک دریافتی از متقاضی (به شرح بند1)، در صورت مراجعه و درخواست متقاضی، نسبت به تحویل اصل سفته ها و چکهای برگشتی به وی اقدام و سند حسابداری آن نیر صادر و بایگانی می گردد.

  ب) در صورتی که متقاضی قبل از اقدامات امور حقوقی شرکت برای تسویه بدهیهای خود به شرکت مراجعه نماید:

  اگر متقاضی قبل از ارجاع اسناد واخواستی به دایره حقوفی و در اسرع وقت جهت تسویه بدهی خود به امور مالی شرکت مراجعه نماید، امور مالی نسبت به صدور صورتحسابی حاوی کلیه بدهی هیا متقاضی تا این تاریخ اقدام و سپس نامبرده به بانک مراجعه و طی فیشی مبالغ مذکور در صورتحساب را واریز و یک نسخه از فیش مذکور را به امور مالی ارائه می نماید، سپس طی نامه ای کتبی از شرکت درخواست استرداد کلیه اسناد (اعم از چک و سفته های واخواستی) خود را نموده و پس از موافقت مدیریت، امور مالی کلیه اسناد واخواستی (که وصول شده است) را رسماً تحویل متقاضی می نماید.

  7- نحوه انصراف از قرارداد تخصیص زمین

  الف) تقدیم درخواست کتبی و دفترچه قرارداد به همراه ضمائم آن به امور برنامه ريزي شرکت شهرکهای صنعتی مبنی بر اعلام انصراف نسبت به قرارداد تخصیص زمین

  ب) پذیرش درخواست یاد شده توسط شرکت شهرکهای صنعتی و ارجاع پیگیری امر به کارشناسان امور مالي شركت

  تذکرات :

  تذکر1: کلیه وجوه پرداختی متقاضی انصراف به شرکت، پس از تخصیص زمین به شخص واجد شرایط دیگر به مشارالیه مسترد خواهد شد. در صورتيكه از تاريخ قرارداد متقاضي بيش از يك سال گذشته باشد هزينه حق نظارت و پشتيباني مسترد نخواهد شد.

  تذکر2: طرف قراردادی که از قرارداد تخصیص زمین انصراف می دهد مکلف است به محض تقدیم انصراف، از زمین تخصیصی رفع ید و تصرف نماید و آن را تحویل شرکت نماید و از زمان تقدیم انصراف به بعد هر گونه تصرف در اراضی تخلف محسوب شده و مستوجب تعقیب قانونی است.

  8- شرایط و مراحل ترهین اراضی تخصیصی به متقاضی، در بانکهای عامل به هنگام اعطای تسهیلات بانکی

  الف) ارائه نامه ای از بانک عاملی که قصد اعطای تسهیلات را دارد خطاب به شرکت شهرکهای صنعتی مبنی بر اعلام موافقت با ترهین اراضی تخصیصی محل اجرای طرح

  ب) اعطای وکالت از سوی طرف قرارداد تخصیص زمین به شرکت شهرکهای صنعتی مطابق متن نمونه تنظیمی از سوی دفتر حقوقی شرکت شهرکهای صنعتی

  ت) ارسال پاسخ نامه بانک مبنی بر پذیرش تعهد نسبت به ترهین اراضی تخصیصی به متقاضی (مشروط به بررسی وضعیت قراردادی طرف قرارداد تخصیص زمین و سایر ملاحظات و توجهات قانونی و موافقت با ترهین)

  ث) (متعاقب دستور بانک به دفتر اسناد رسمی جهت تنظیم سند) ارائه نامه ای از دفتر اسناد رسمی خطاب به شرکت شهرکهای صنعتی مبنی بر معرفی نماینده جهت امضای سند

  ج) معرفی نماینده شرکت شهرکهای صنعتی به دفتر اسناد رسمی جهت امضای سند

  تذکر: امضای سند ترهین توسط نماینده شرکت شهرکهای صنعتی منوط به تسویه کامل دیون و تعهدات طرف قرارداد در قبال شرکت شهرکهای صنعتی تا زمان ترهین می باشد.