حمایت از پایان نامه های دانشجویی

شركت شهركهاي صنعتي هرمزگان در برنامه هاي سالانه خود حمايت از پايان نامه هاي دانشجويي در مقطع كارشناسي ارشد و دكتري با عناوين مرتبط به بخش صنعت را در دستور كار خود قرارداده است. سقف حمايت از پايان نامه هاي كارشناسي ارشد 10 ميليون ريال و دكتري 20 ميليون ريال مي باشد.

در زير مي توانيد برخي عناوين پيشنهادي جهت انجام پايان نامه هاي دانشجويي را مشاهده نمائيد:
جدول