ناحیه صنعتی کلاهی

ناحيه صنعتي كلاهي مينابموقعيت: كيلومتر 7 جاده تياب ـ ميناب
سال تاسيس: 1369
مساحت كل: 15 هكتار
مساحت فاز عملياتي: 15 هكتار
مساحت زمين صنعتي: 12 هكتار
فاصله تا جاده اصلي: مجاور جاده تياب ـ ميناب
فاصله تا مركز استان: 100 كيلومتر
فاصله تا فرودگاه (بندرعباس): 100 كيلومتر

امكانات زيربنايي موجود در شهرك:
خيابان سازی، شبكه توزيع آب، شبكه توزيع برق