ناحیه صنعتی حاجی آباد

ناحیه صنعتی حاجی آبادناحيه صنعتي جائین حاجی آباد
موقعيت: كيلومتر 5 جاده حاجی آباد ـ وکیل آباد
سال تاسيس: 1391
مساحت كل: 40 هكتار
مساحت فاز عملياتي: 20 هكتار
فاصله تا جاده اصلي: مجاور جاده اصلي حاجی آباد ـ وکیل آباد
فاصله تا مركز استان: 170 كيلومتر
فاصله تا فرودگاه (بندرعباس): 170 كيلومتر

امكانات زيربنايي موجود در شهرك:
خیابان سازی، شبکه توزیع آب، شبکه توزیع برق