ناحیه صنعتی بندرلنگه

ناحیه صنعتی بندرلنگهناحيه صنعتي بندرلنگه
موقعيت: كيلومتر 15 جاده بندرلنگه ـ بندرعباس
سال تاسيس: 1391
مساحت كل: 30 هكتار
مساحت فاز عملياتي: 30 هكتار
فاصله تا جاده اصلي: 250متری جاده اصلی بندرلنگه ـ بندرعباس
 فاصله تا مركز استان: 245 كيلومتر
فاصله تا فرودگاه بندر لنگه : 15 كيلومتر

امكانات زيربنايي موجود در شهرك:
در مرحله طراحی توسط مشاور می باشد.