نمایشگاه های داخلی و خارجی

شركت شهركهاي صنعتي بمنظور تشويق توليدكنندگان استان جهت شركت در نمايشگاههاي داخلي و خارجي، پرداخت يارانه و حمايت مالي را تا سقف 50 % هزينه طراحي و چاپ كاتالوگ، بروشور و ساير اوراق تبليغاتي تا سقف 5 ميليون ريال را انجام مي دهد.