پرینت

معرفی شرکت شهرکهای صنعتی هرمزگان

شركت شهركهاي صنعتي هرمزگان

شركت شهركهاي صنعتي هرمزگان به عنوان يكي از شركتهاي تابعه سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران در سال 1370 به ثبت رسيده و از بدو تاسيس فعاليت هاي خود را در راستاي تحقق اهداف در زمينه هاي برنامه ريزي، مطالعات منطقه اي، مكانيابي، تهيه گزارشات توجيهي، تملك اراضي، طراحي و اجراي پروژه هاي عمراني جهت آماده سازي اراضي و ايجاد امكانات زيربنايي مورد نياز به منظور ايجاد بستر مناسب جهت تسريع در استقرار صنايع در شهرستانهاي مختلف استان در قالب ايجاد شهركها و نواحي صنعتي متمركز نموده است. با ادغام سازمان صنايع كوچك و شركت شهركهاي صنعتي براساس مصوبه شوراي عالي اداري كشوري در سال 1384 و همچنين ابلاغ تفكيك وظايف مربوط به صنايع كوچك بين سازمان صنايع و معادن و شركت تابعه استاني، شركت شهركهاي صنعتي علاوه بر تامين زيرساختهاي شهركهاي صنعتي متولي امور ذيل نيز مي باشد:
- حمايت از تشكيل شركت هاي خدمات فني، مهندسي و مشاوره اي
- آموزش فني، تخصصي، كارآفريني و ... صنايع كوچك
- ارتقا فناوري (اصلاح فرآيند توليد و ...)
- ارتقا بهره وري عوامل توليد
- بازاريابي بازارشناسي داخلي و خارجي
- برنامه حمايت از ايجاد تشكل هاي صنعتي
- ايجاد خوشه هاي صنعتي
- برنامه ارتقا كيفيت در صنايع كوچك
- حمايت از تحقيق و توسعه در صنايع كوچك
تاکنون استان هرمزگان دارای 17 شهرک و ناحیه صنعتی قابل واگذاری می باشد که مجموع وسعت اراضی شهرکها و نواحی صنعتی بالغ بر 2120 هکتار می باشد.تعاریف و اصطلاحات


شهرک صنعتی:
مکانی است دارای محدوده و مساحت معین که مجموعه ای ساماندهی شده از واحدهای صنعتی، پژوهشی، فناوری و خدمات پشتیبانی از قبیل طراحی، مهندسی، آموزشی، اطلاع رسانی مشاوره ای و بازرگانی در آن مستقر شده اند.


زمین تخصیصی:
زمین تخصیصی قطعه زمینی از اراضی شهرک صنعتی است که حق بهره برداری از آن از طرف شرکت به طرف قرارداد اختصاص می یابد.


امکانات زیربنایی و خدمات:
عبارتست از تاسیساتی خدماتی که به منظور تامین نیازهای صنعتی و خدمات پشتیبانی طرف قرارداد در شهرک صنعتی برحسب ضرورت و متناسب با امکانات شرکت ایجاد و مورد بهره برداری قرار می گیرد مانند تامین آب، برق، تلفن و فضای سبز و...


حق بهره برداری:
حق استفاده از زمین و امکانات زیربنایی و خدماتی شهرک است.