معرفی استان

معرفی استان هرمزگاناستان هرمزگان يكي از 7 استان ساحلي كشور با مساحتي بالغ بر 71 هزار كيلومتر مربع معادل 3/4 درصد مساحت کشور و جمعيتي معادل يك ميليون و چهارصد هزار نفر در جنوبي ترين نقطه كشور در طول سواحل شمالي خليج فارس و درياي عمان واقع شده است. این استان از شمال به استان کرمان، از جنوب به آبهای نیلگون خلیج فارس، از شرق به استان سیستان و بلوچستان و از غرب به استانهای فارس و بوشهر محدود شده است اين استان داراي 13 شهرستان به نامهای بندرعباس، بندرلنگه، بندرخمير، پارسيان، بستك، رودان، ميناب، سيريك، حاجي آباد، جاسك، قشم، ابوموسي و بشاگرد و 33 بخش، 22 شهر 80 دهستان، و 2938 آبادي مي باشد كه از اين تعداد 2038 آبادي داراي سكنه است.

آب و هوا: به جز نوار باريك ساحلي به عرض حداكثر 30 كيلومتر از ساحل دريا كه داراي اقليم گرم و مرطوب است و مناطق كوهستاني و جلگه هاي نسبتاً مرتفع نواحي شمال مجاور مرزهاي كرمان و فارس كه از آب و هواي نيمه معتدل برخوردارند ساير نواحي هرمزگان در محدوده مناطق گرم و خشك قرار دارند. به طور كلي هرمزگان تحت تأثير آب و هواي بياباني بوده و داراي تابستانهاي طولاني گرم و زمستانهاي كوتاه و ملايم است.

جمعیت: براساس سرشماري سال 1385، جمعيت استان هرمزگان بالغ بر 1403674 نفر مي باشد كه تقريباً 2 درصد جمعيت كل كشور را تشكيل مي دهد.

نيروي انساني و اشتغال: بررسي وضعيت نيروي انساني و اشتغال استان نشان مي دهد كه در سال 1385 از كل جمعيت ده ساله و بیش تر استان 1/37 درصد از لحاظ اقتصادي فعال بوده که از این تعداد1/21 درصد در بخش كشاورزي، 3/22 درصد در بخش صنعت و معدن 2/54 درصد در بخش خدمات به کار اشتغال داشته اند.