پرینت

دفتر حراست

به اطلاع مراجعين و صنعتگران محترم مستقر در شهركهاي صنعتي هرمزگان مي رساند:

نظارت بر فعاليت دستگاه اجرايي براي اجراي صحيح قوانين و حسن جريان امور، از جمله وظايف دفاتر حراست مي باشد.
لذا در راستاي حفظ و صيانت از اصول و دستاوردهاي والاي انقلاب اسلامي و ارتقاء فرهنگ نظارت عامه و در جهت افزايش سلامت نظام اداري و مقابله با فساد، دفتر حراست شركت شهركهاي صنعتي هرمزگان آماده دريافت گزارشات مستند و پيشنهادات مستدل شما مي باشد.


آدرس:
بندرعباس- سه راهي فرودگاه- بلوار علي ابن ابيطالب روبروي هنرستان شهيد رجايي- شركت شهركهاي صنعتي هرمزگان

شماره تلفن مستقيم و فاكس حراست: 33665631-076
حراست شركت شهركهاي صنعتي هرمزگانبیانات مقام معظم رهبری   بیانات مقام معظم رهبری