پرینت

ارتباط با ما

آدرس: بندر عباس ـ سه راهي فرودگاه ـ بلوار علي بن ابيطالب ـ روبروي هنرستان شهيد رجائي ـ شرکت شهرکهای صنعتی هرمزگان

تلفن: 33677609 -33665351 - 076

فاكس: 33675440 - 076

وب سايت: www.hriec.ir

پست الكترونيك: info@hriec.ir