مخاطبین خبرگزاری فارس در پویشی در سامانه فارس من خواهان رسیدگی به ممنوعیت و جریمه […]