نبی: اساسنامه فدراسیون فصل الخطاب است

نایب رئیس اول فدراسیون فوتبال گفت: اساسنامه برای ما فصل الخطاب است.

نبی: اساسنامه فدراسیون فصل الخطاب است

به گزارش خبرنگار ورزشی شهرک صنعتی هرمزگان، درباره انتخابات امروز کانون مربیان فوتبال ایران، اظهار داشت: نهادهای مدنی در کشور ما به عنوان یک NGO  می‌توانند هم کمک باشند و هم ارائه طریق کنند به ویژه در ورزش. بیش از 50 فدراسیون داریم و نهادهای مدنی که در رشته‌های مختلف هستند به خوبی می‌توانند کمک کنند. در جلسه امروز هم مشخص شد نخبگان ما در این نهادهای مدنی حضور دارند که این موضوع می‌تواند بسیار تاثیرگذار باشد. جدا از مشارکت نهادهای مدنی در ورزش، در بخش سرمایه‌گذاری در منابع انسانی و در نهایت آنچه در گروی حضور پیشکسوتان ما است، با شکل‌گیری این نهادها به دست بیاید. وی درمورد درخواست کانون مربیان برای داشتن حق رای در مجمع فدراسیون فوتبال، گفت: در اساسنامه فدراسیون به صراحت قید شده کانون‌ها و تشکل‌های مدنی که به تصویب مراجع قانونی کشور رسیده‌اند، می‌توانند به فدراسیون درخواست بدهند تا ابتدا در هیات رئیسه و در نهایت در مجمع فدراسیون به تصویب برسد.  نایب رئیس اول فدراسیون فوتبال درمورد درخواست برخی اعضای مجمع برای اینکه پیشنهاد برکناری رئیس یا اعضای هیئت رئیسه فدراسیون، از اختیارات مجمع عمومی فدراسیون باشد تا دیگر اتفاقی مانند برکناری شهاب عزیزی‌خادم توسط هیات رئیسه فدراسیون تکرار نشود، توضیح داد: اساسنامه برای ما فصل الخطاب است. هرگونه تغییر یا اصلاحاتی قرار است در اساسنامه اتفاق بیفتد، باید ابتدا به هیات رئیسه پیشنهاد شود و پس از آن به مجمع برود. ادامه دارد…

دیدگاهتان را بنویسید