خراسان‌شمالی نیازمند ۳۳۰ میلیارد تومان اعتبار برای حوزه درمانی است

استاندار خراسا‌ن‌شمالی گفت: خراسان شمالی ۹۸ میلیارد تومان برای استاندارد سازی واحد‌های بهداشت و ۲۳۲ میلیارد تومان برای نوسازی واحد‌های بهداشت و درمان بالای ۲۵ سال ساخت اعتبار نیاز دارد.

خراسان‌شمالی نیازمند ۳۳۰ میلیارد تومان اعتبار برای حوزه درمانی است

به گزارش شهرک صنعتی هرمزگان از بجنورد، محمدرضا حسین نژاد، استاندار خراسان شمالی در نشست امروز کمیسیون بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجلس شورای اسلامی، نیازمندی های استان در این حوزه را بیان و اظهار کرد: ۷۲۰ میلیارد تومان در عناوین مختلف در حوزه بهداشت و درمان استان تعریف شده که برای تامین آن نیازمند این هستیم که درکنار سهم استانی، سهم وزارت بهداشت و درمان و سازمان برنامه و بودجه کشور لحاظ شود تا موجب تحول و امید آفرینی در این بخش شود. استاندار ضمن قدردانی از اقدامات ارزنده دولت سیزدهم در بخش بهداشت و درمان استان افزود: استان خراسان شمالی ۹۸ میلیارد تومان برای استاندارد سازی واحد‌های بهداشت و ۲۳۲ میلیارد تومان برای نوسازی واحد‌های بهداشت و درمان بالای ۲۵ سال ساخت اعتبار نیاز دارد.  حسین نژاد تصریح کرد: با توجه به اینکه ۳۰ درصد جمعیت استان تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند اما با کمبود اعتبارات جاری در بیمارستانها مواجه هستیم و امکان افزایش تعرفه ها را نیز نداریم. استاندار خراسا‌ن‌شمالی از کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی خواست تا برقراری عدالت در شاخص ها و سرانه های بهداشت و درمان استان ها را از اهداف و رسالت های مهم خود بداند. پایان پیام/آ

دیدگاهتان را بنویسید