بی خبری وزیر کشور از آمار کودکان کار در کشور /اکثر کودکان کار از اتباع خارجی هستند

احمد وحیدی گفت: شهرداری ها باید کودکان کار و متکدیان را جمع آوری کنند و سپس سازمان بهزیستی نگهداری آنها را برعهده بگیرد البته در برخی از مواقع فراجا هم در جمع آوری آنها کمک می کند.

بی خبری وزیر کشور از آمار کودکان کار در کشور /اکثر کودکان کار از اتباع خارجی هستند

به گزارش شهرک صنعتی هرمزگان، احمد وحیدی وزیر کشور، درباره اقدامات انجام شده برای ساماندهی کودکان کار و کاهش تکدی گری، بیان کرد: دستگاه هایی که وظیفه ساماندهی این دو حوزه را دارند، مشخص هستند. سازمان بهزیستی موظف است این اقدام را انجام دهد اما این کار گسترده تر از این است که سازمان بهزیستی به تنهایی انجام دهد لذا از همه شهرداری ها خواستیم در تحقق این امر به بهزیستی کمک کند.

وی در گفتگو با شفقنا، با تأکید بر اینکه برای موفقیت در این زمینه باید همه ظرفیت ها بسیج شوند، گفت: شهرداری ها باید کودکان کار و متکدیان را جمع آوری کنند و سپس سازمان بهزیستی نگهداری آنها را برعهده بگیرد البته در برخی از مواقع فراجا هم در جمع آوری آنها کمک می کند.

دیدگاهتان را بنویسید