ببینید | جزئیات تازه از برخورد پلیس با متخلفین متعرض در امر حجاب از زبان اژه‌ای!

محسن اژه‌ای رییس قوه قضاییه گفت: اگر پلیس به کسی تذکر داد و او تمرد کرد یا به پلیس تعرض کرد با متخلف طبق قانون برخورد می‌کنیم. هرجا اشکال و ایرادی بود آن را رفع می‌کنیم. خود حفاظت پلیس هم با خطاها برخورد می‌کند./شبکه راوی

ببینید | جزئیات تازه از برخورد پلیس با متخلفین متعرض در امر حجاب از زبان اژه‌ای!

دیدگاهتان را بنویسید