ببینید | تصاویری دلهره‌آور از ورود ۲ سارق به رستوران با اسلحه؛ واکنش مشتری پلیس چه بود؟

ویدیویی از دو سارق منتشر شده است که قصد سرقت از مشتریان یک رستوران را دارشتند اما با حضور پلیس در صحنه دستگیر شدند./viral vids

ببینید | تصاویری دلهره‌آور از ورود ۲ سارق به رستوران با اسلحه؛ واکنش مشتری پلیس چه بود؟

دیدگاهتان را بنویسید