ببینید | انتقاد تند و تیز مجری تلویزیون از تهدید فدراسیون فوتبال برای جواد خیابانی!

مجری صداوسیما اعلام کرد: کمیته اخلاق حق تهدید خیابانی را ندارد! جواد کارمند صداوسیماست؛ ایشون دلسوز فوتبال کشوره و هرچی میگه از روی خیرخواهی است. منبع: صداوسیما

ببینید | انتقاد تند و تیز مجری تلویزیون از تهدید فدراسیون فوتبال برای جواد خیابانی!

دیدگاهتان را بنویسید