ببینید | اقدام تحسین‌برانگیز پاکبان باوجدان حین خرابی چراغ راهنمایی

پاکبان باوجدان که مانع از حادثه هنگام خرابی چراغ راهنمایی شد. وی با استفاده از جاروی خود اجازه عبور مشخص هر بخش از خیابان را مشخص کرد./آخریرن خبر

ببینید | اقدام تحسین‌برانگیز پاکبان باوجدان حین خرابی چراغ راهنمایی

دیدگاهتان را بنویسید