این مارها نمرده‌اند؛ فریب نخورید!/ عکس

نقش بازی کردن یک استراتژی دفاعی در قلمرو حیوانات است؛ با این حال مارهایی که از این استراتژی استفاده می‌کنند، خیلی عمیق در نقش خود فرو می‌روند.

این مارها نمرده‌اند؛ فریب نخورید!/ عکس

به گزارش شهرک صنعتی هرمزگان، علاوه بر بی‌حرکتی و باز گذاشتن دهان خود، مارهای تاس یک استراتژی قوی برای اجرای نقش مرده دارند؛ آنها مدفوع می‌کنند و خود را به مدفوع آغشته می‌کنند و حتی از دهان شروع به خونریزی می‌کنند که ممکن است واقعی‌ترین مرگی باشد که تا به حال در طبیعت به آن تظاهر شده است.

دیدگاهتان را بنویسید